Ratkaisu hälytyksien tuomiseksi työpöydälle

NetSupport Notify on yksinkertainen ja edullinen työkalu yhdensuuntaisten ilmoitusten ja hälytysten lähettämiseen. Sen avulla pääkäyttäjät tavoittavat hetkessä koko organisaation työasemakäyttäjät. Lähetä Windows-tietokoneesta tai Android-/iOS-laitteesta rutiininomaisia tai kiireellisiä hälytyksiä valittuihin tai kaikkiin työasemiin (Windows, Mac tai Linux) tai valvomattomiin digitaalisiin tietonäyttöihin.

Tavallisista lähiverkkopohjaisista viestintäratkaisuista poiketen NetSupport Notify antaa käyttöön erityiset ilmoitusyhdyskäytävät, joiden avulla viesti voidaan toimittaa saumattomasti verkon eri osiin tai hajautettuihin toimipisteisiin tarvitsematta tehdä muutoksia verkko- tai kytkinasetuksiin. Se on aito joukkoilmoitusjärjestelmä.

  • Viestit hetkessä näkyviin
  • Hälytyksien ajoitus etukäteen
  • Tukee useita käyttöympäristöjä
  • Viestien luokitus tärkeyden mukaan
  • Raportointi ja seuranta
  • Mobiilisovellus Android ja iOS-laitteille

Netsupport Manager

Netsupport School

Netsupport Assist

Netsupport DNA

Netsupport ServiDesk


Lisätietoja:

Netsupport Notify